Psykolog Johan Söderström 
  

För företag och organisationer


Utredning av kränkande särbehandling, mobbning och trakasserier

Jag arbetar med utredning enligt metoden faktaundersökning, som utvecklats för att göra objektiva och rättssäkra utredningar av upplevda kränkningar på jobbet. Jag driver tillsammans med en kollega hemsidan faktaundersökning.se för att presentera vårt arbete med undersökningsmetoden.


 

 


                                                                                         © Söderström Psykologi AB 2012-2023

 
 
 
 
Post
Samtal