Psykolog Johan Söderström 
  

För privatpersoner


Psykologisk behandling och rådgivning

Ibland uppstår situationer i livet när man behöver hjälp från en utomstående person med nya perspektiv för att komma vidare. Det kan t.ex. vara i konflikter, kriser, arbetslivsrehabilitering och ohälsa. 

Utgångspunkten behöver inte vara ett problem - det kan också handla om önskemål om tillfälle för reflektion och personlig utveckling.  

Många har möjlighet att få psykologsamtal bekostade genom försäkring, privat eller via sin arbetsgivare. Undersök gärna om du har den möjligheten om du är osäker. Om du nyttjar försäkring kan du be vårdplaneraren att få nyttja dina tillfällen hos mig.

Mina klienter kommer oftast från Umeå med omnejd, Örnsköldsvik eller Skellefteå.


Utredning & bedömning

Som psykolog har jag möjlighet att bidra med fördjupade bedömningar genom intervjuer och testinstrument. Det kan t.ex. handla om kognitiva styrkor och svagheter, arbetsförmåga eller psykiskt mående. Jag har testet WAIS-IV som är världens mest använda begåvningstest (IQ-test). Jag utför även dyslexiutredningar.


 

 


 

© Söderström Psykologi AB 2012-2023 

 
 
 
 
Post
Samtal