Psykolog Johan Söderström 
  

Varför ska man gå till just en psykolog?

Det finns många som vill jobba med rådgivning och behandling av psykisk ohälsa. Men som framgår av bilden nedan är det klokt att tänka på några saker när man funderar på vem man som patient ska gå till:

Psykologutbildningen är en 5-årig universitetsutbildning som innefattar både teori och praktik. Efter utbildningen genomför man så kallad PTP-tjänstgöring, ett första år i yrket under handledning innan man kan ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen. Som leg. psykolog har man alltså 5 + 1 år utbildning som innefattar utredning och behandling på individ-, grupp- och organisationsnivå. En leg. psykolog arbetar enligt vetenskapligt beprövade metoder och står under Socialstyrelsens tillsyn, har försäkringar för behandlingsarbete och har lagstadgad tystnadsplikt.

Om man i stället väljer att gå till en diplomerad, certifierad eller auktoriserad terapeut eller coach gäller dessvärre inte något av det ovanstående.


 

 


 © Söderström Psykologi AB 2012-2023 

 
 
 
 
Post
Samtal