Psykolog Johan Söderström 
  

Länkar


  • Faktaundersökning.se - Jag driver tillsammans med en kollega denna hemsida för att presentera vårt arbete med rättssäker utredning av kränkande särbehandling, mobbning och trakasserier på jobbet
  • Umeå Test CenterMin verksamhet för utredning och bedömning inom psykologi och dyslexi.
  • Psykologiguiden - En sida från Psykologförbundet med info och råd
  • Information på temat psykisk hälsa på 1177 Vårdguiden

 

 


 

 © Söderström Psykologi 2012-2023

 
 
 
 
Post
Samtal